POLITIKA PRIVATNOSTI

Prihvatanje uslova korištenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korištenja prije samog korištenja ove web-stranice. Pristupanjem web-stranici i korištenjem materijala s web-stranice, obvezujete se prihvatiti navedena pravila korištenja. Ukoliko se ne slažete s ovim pravilima korištenja, molimo Vas da ne koristite informacije sa ove web-stranice. Alternative365.com

Politika privatnosti

Prilikom prijave na mailing listu i korištenja drugih interaktivnih dijelova web-stranice Alternative365.com web-aplikacija na kojoj je napravljena web-stranica prikuplja podatke o korisnicima stranice. Podaci prikupljeni ovim putem (e-mail adrese i sl.) isključivo će biti korišteni za kontaktiranje s korisnicima putem mailing liste i ni pod kojim uslovima neće biti dati na korištenje trećoj strani. Odgovornost za tačnost informacija o ličnim podacima snose korisnici stranice.

Odricanje od odgovornosti

Ukoliko u skladu sa zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini Alternative365.com ima obvezu objavljivati određene informacije na svojoj web-stranici, pa je odgovorno za sadržaj informacija dostupnih javnosti. U slučaju objave informacija, materijala ili drugih sadržaja na web-stranici, čija objava nije propisana zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, nastoji osigurati da su informacije na web-stranici potpune i tačne. Ipak, ne snosi odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja može nastupiti kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja dokumenata, informacija, materijala ili sadržaja s web-stranice, ili za posljedice odluka donesenih na temelju njih. Alternative365.com se ne protivi navođenju poveznice na web-stranicu , pod uslovom da sadržaji s web-stranice nisu izmijenjeni i/ili iskrivljeni.

Izmjena i dopuna sadržaja

Alternative365.com zadržava pravo izmjena i dopuna sadržaja bez prethodne najave. Alternative365.com redovito se ažurira.

Autorska prava

Alternative365.com zadržava autorsko pravo i kompletan sadržaj te stranice, osim ako nije izričito naznačeno drugačije. Dopušteno je korištenje i citiranje materijala sa stranice, uz uslov obveznog navođenja Alternative365.com kao izvora informacija i navođenja poveznice Alternative365.com. Sadržaj informacija preuzetih s web-stranice ne smije biti mijenjan ili brisan. Materijal s ove web-stranice zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe.